O nás

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORTOVNÍ AREÁL ŠPIČÁK, z.s.

Spolek s názvem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORTOVNÍ AREÁL ŠPIČÁK, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů sdružených na základě společného zájmu.

Spolek je založen za účelem provozování sportovní a tělovýchovné činnosti, zejména sjezdového lyžování.

Hlavní činností spolku je především:

  • vytvářet pro své členy kvalitní podmínky pro výkonnostní a rekreační sportovní činnost;
  • rozvíjet, provozovat a udržovat všechna zařízení, která vlastní nebo užívá.

Spolek vykonává svoji činnost na majetku, k němuž má zřízeno užívací právo nebo k němuž má právo vlastnické.

Svým členům a to zejména mládežnickým složkám se spolek snaží vytvářet kvalitní podmínky pro výkonnostní i rekreační sportovní činnost. Dále pak provozuje, rozvíjí a udržuje všechna zařízení, která vlastní nebo užívá.

TJ SA vykonává svoji činnost ve sportovním areálu Ski&bike Špičák.

TJ SA je také společníkem v obchodní společnosti SPORT SERVICE, spol. s r.o., kde vlastní podíl ve výši 27%.