Členské příspěvky na rok 2023

Členské příspěvky na rok 2023

Výše příspěvku:

- člen TJ SA Špičák = 1 000,- Kč

- člen TJ SA Špičák, kterému je vydáno "tréninkové číslo" = 2 500,- Kč

Platba:

- číslo účtu: 4638351/0100

- variabilní symbol: datum narození plátce ve tvaru ddmmrrrr

- do poznámky: jména osob, za které plátce platí příspěvek

Termín splatnosti:

do 31.10.2023