Pozvánka na valnou hromadu TJ SA Špičák 2023

Pozvánka na valnou hromadu TJ SA ŠPIČÁK.
Datum konání: 3.11.2023.
Začátek: 17.30 hodin.
Místo konání: jednací sál Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva o hospodaření SPORT SERVICE, spol. s r.o. z pohledu TJ SA ŠPIČÁK jako společníka
7. Žádosti o převod členství
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr