Členské příspěvky

Výše příspěvku:

- pro stálé členy = 500,- Kč

- pro stálé členy závodníky = 2 000,- Kč (pro sezónu 2021/2022 = 800,- Kč)

- pro dočasné členy = 2 000,- Kč (pro sezónu 2021/2022 = 800,- Kč)

 

Úhrada příspěvků:

- číslo účtu = 4638351/0100

- variabilní symbol = datum narození plátce ve tvaru ddmmrrrr

- do poznámky k platbě uvést jména osob, za které se platí

 

Členská jízdenka:

Člen, který má uhrazen členský příspěvek, má nárok na členskou sezónní jízdenku.