Členské příspěvky na rok 2022

Valná hromada TJ SA Špičák schválila 14.10.2022 úpravu členských příspěvků:

ČLEN TJ SA ŠPICÁK: 1 000,- Kč ročně.

DOČASNÝ ČLEN: 2 500,- Kč ročně. 

Příspěvek zaplaťte na účet č. 4638351/0100.

Variabilní symbol = datum narození plátce ve tvaru ddmmrr.

Do poznámky prosím uveďte jména a příjmení osob, za které příspěvek platíte.

SPLATNOST DO 31.10.